BMEGT41MS01

Printer-friendly version
A tárgy címe: 
Érvelés, tárgyalás, meggyőzés
Nyelv: 
magyar
Kreditpont: 
2
Órabontás: 
vizsga
Lezárás: 
vizsgajegy
Heti óraszám: 
1
Hány féléves: 
1
Szemeszter: 
őszi/tavaszi
Oktatás módja: 

Szeminarizált előadás

Tárgyfelelős: 
A tárgy célkitűzése: 

A tárgy keretében ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ közösen. A vállalkozó szellemű hallgatók a kurzus során szimulált érvelési és tárgyalásin szituációk keretében próbálhatják ki a tanultakat.
A tárgy teljesítésének feltétele az órákon való részvétel, valamint 2 zh megírása.

Tematika: 

Mi a befolyásolás és a meggyőzés, milyen változatos formákban találkozunk velük, és milyen szempontból lehet ezeket vizsgálni? Meggyőzés, kommunikáció alapfogalmai...

Milyen pszichológiai szabályszerűségek játszanak közre a döntéseink meghozatalában? Hogyan használhatják ki ügyes kommunikátorok ezeket a szabályszerűségeket saját céljaik érvényesítéséhez? Attitűdök, érzelmek, disszonanciaelméletek, társadalmi kategorizáció, emlékezés...

Mit nevezünk racionalitásnak, és mik a racionálisnak tekintett stratégiák alkalmazásának az előfeltételei? (logika, racionális döntéselmélet) Lehet racionális döntési folyamatnak nevezni egy ökölszabály alkalmazását? Racionalitáselméletek, a racionalitás hatóköre A csoportközi konfliktusok elemzése a szociálpszichológia szemszögéből. Csoportos döntési folyamatokat befolyásoló tényezők elemzése. Csoportközi konfliktusok, csoportgondolkodás, normakövetés...

Ajánlott irodalom: 

Ezeknek az anyagoknak az elolvasása segíthet az órán hallottak megértésében és szükséges az esetleges házidolgozat megírásához.

- Zentai István - A meggyőzés útjai
- Zentai István - A meggyőzés csapdái
- Elliot Aronson - Anthony R. Pratkanis: Rábeszélőgép
- Zentai István - Meggyőzéstechnika és kritikai gondolkodás a mindennapi gyakorlatban
- Margitay Tihamér - Az érvelés mestersége

Kontakt óra: 
14 óra
Összesen: 
14 óra