BMEGT41M121

Printer-friendly version
A tárgy címe: 
Kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatok 1.
Nyelv: 
magyar
Kreditpont: 
5
Lezárás: 
félévközi jegy
Heti óraszám: 
4
Hány féléves: 
1
Szemeszter: 
őszi
Oktatás módja: 

Tréning típusú készségfejlesztő szeminárium

Tárgyfelelős: 
Kidolgozta: 
A tárgy előadói: 
A tárgy célkitűzése: 

A kurzus célja, hogy olyan problémák megoldására készítse fel a hallgatókat, amelyekkel mindazok, akik kommunikációs területen kívánnak elhelyezkedni, kutatásuk és álláskeresésük során egyaránt szembesülnek. Ezek közé tartozik az előadástechnika, az írástechnika, és a munkaerőpiaci elhelyezkedéshez szükséges képességek (CV írás, motivációs levél, munkainterjú, stb). A kurzus keretében lényegében két projektterv elkészítése és kivitelezése folyik: a szakdolgozati kutatásé, és a munkaerőpiaci elhelyezkedésé. Mindkét – a hallgatók számára húsba vágó – projektnek áttekintjük a módszertanát, majd tervüket személyre szabva kidolgozzuk, és főbb lépéseinek kivitelezését gyakoroljuk.

Követelmény: 

A félév végi aláírás megszerzésének feltételei:

Előadás: az órák 70%-án való részvétel, amely jelenléti ívvel kerül ellenőrzésre.

Gyakorlat: az órák 70%-án való részvétel, amely jelenléti ívvel kerül ellenőrzésre.

A félévvégi jegy megszerzésének feltételei:

1. a kiadott egyéni és csoportos feladatok hétről-hétre történő teljesítése és megadott formában való benyújtása valamint ppt formában történő prezentálása az órán

2. A félév végére egy projekt részleteinek kidolgozása és benyújtása

Pótlási lehetőségek (száma, időpontja): minden beadandót a következő órán is le lehet adni pontlevonásért cserébe. A félévvégi projektterv késedelmes leadására is van lehetőség, de jegylevonás jár érte.

A félévi jegy komponensei:

órai munka: 10 %

csoportos feladatok: 30 %

egyéni feladatok: 30%

félévvégi projekt: 30%

Tematika: 

A kurzus során tárgyalt főbb témakörök

Információszerző és elemzési képességek átvilágítása és fejlesztése.

Előadástechnika, a szóbeli előadás felépítése

Az írástechnika módszertana

A szakdolgozatírás projektterve

A munkaerőpiaci elhelyezkedés projektterve

Munkaerőpiaci lehetőségek felmérése

Állásinterjú

A szakdolgozat tartalomjegyzéke, a bekezdés, a fejezet

Motivációs levél, CV írás és video CV

Ajánlólevél-írás

Írástechnika: a teljes szakdolgozat, hivatkozási rendszerek

Ajánlott irodalom: 

Patrick Dunleavy, Authoring a PhD: How to plan, draft, write and finish a doctoral thesis dissertation, New York: Palgrave, 2003.

Gyurgyák János, Szerkesztők és szerzők kézikönyve, Budapest: Osiris, 1996.

Umberto Eco, Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest: Gondolat Kiadó, 1994

Konzultációs lehetőségek: 

Az oktató fogadóórájában

Pótlási lehetőségek: 

A pótlási héten

Kontakt óra: 
60 óra
Félévközi készülés órákra: 
30 óra
Házi feladattal töltött idő: 
30 óra
Összesen: 
120 óra