BMEGT41M110

Printer-friendly version
A tárgy címe: 
Meggyőzéstechnika
A tárgy angol címe: 
Techniques of Persuasion
Nyelv: 
magyar
Kreditpont: 
4
Órabontás: 
2+2+0 f
Lezárás: 
félévközi jegy
Heti óraszám: 
4
Hány féléves: 
1
Szemeszter: 
őszi/tavaszi
Kidolgozta: 
A tárgy előadói: 
A tárgy célkitűzése: 

A Meggyőzéstechnika c. tárgy keretébena befolyásolás jelenségeivel, pszichológiai előfeltételeivel, társadalmi jelentőségével és a kivitelezéséhez használt pszichológiai rendszerek technikai jellemzésével fogunk foglalkozni. Az itt bemutatott elméleti anyag begyakorlását csoportmunka, otthoni munka és a diákok órai prezentációi fogják segíteni.

Követelmény: 

Az óra 2x45 perces előadásból és 2x45 perces gyakorlatból áll. Félidőnél 20-30 perces szünetet tartunk.
A félév végi aláírás megszerzésének feltétele legalább 2 zh megírása a félév során, 4 különböző beadandó leadása a félév során, órai jelenlét 70%-ban (ez max. 5 hiányzást jelent, katalógus lesz). (3, kb. 1 órás zh (5., 9., 13. órán). 4 rövid 2-3 oldalas írott beadandó leadása (2., 5., 8., 12. alkalomra))
A diákoknak egymás munkáiról is értékeléseket kell írniuk. Minden beadandóhoz egy független értékelést kell beszereznie minden hallgatónak a hallgatótársaitól, csak ennek leadásával együtt fogadható el a beadandó! Az értékelést minden alkalommal más diáktól kell kérni! Az értékelésekre, amennyiben jó észrevételeket tartalmaznak, extra pontokat lehet kapni!
A leadandókat emailban küldjétek el a zsolt.ziegler (a) filozofia.bme.hu-ra, a subject mező a következő 3 karakterrel kezdődjön: "HF " (értelemszerűen idézőjel nélkül).
A leadandókról írott értékeléseket ugyanígy küldjétek el és jelezzétek világosan kiről írtatok értékelést.
További feltétel az órai csoportos és egyéni munkában való részvétel és legalább 1 beadandó órai prezentálása a csoport tagjai számára!
Lehet extra prezentációkat tartani, a normálison felüli extra pontszámokért, de csak olyan témában, ami nem kerül leadásra írott beadandóként a hivatalos keretben!

Tematika: 

A Meggyőzéstechnika c. tárgy keretébena befolyásolás jelenségeivel, pszichológiai előfeltételeivel, társadalmi jelentőségével és a kivitelezéséhez használt pszichológiai rendszerek technikai jellemzésével fogunk foglalkozni. Az itt bemutatott elméleti anyag begyakorlását csoportmunka, otthoni munka és a diákok órai prezentációi fogják segíteni.

Dátumok, Témák, feladatok, leadási határidők, zárthelyi dolgozatok stb.

09.12.: 1. Alapfogalmak: meggyőzés, manipuláció, érvelés, vita

09.19.: 2. Az attitűdelmélet és a kommunikációs célok, attitűdök mérése - Leadás (1)

09.26.: 3. Dékáni szünet

10.03.: 4. A meggyőzés fő és mellékútja (az információk szisztematikus és heurisztikus feldolgozása)

10.10.: 5. Zh., prezentációk - Leadás (2)

10.17.: 6. Kognitív disszonancia és önmeggyőzés, a meggyőzés "önkiszolgáló" módszere

10.24.: 7. Pragmatikai alapfogalmak: explicit és implicit üzenetek

10.31.: 8. Keretezési jelenségek (frameing), a bemutatás módjának jelentősége a meggyőzésben - Leadás (3)

11.07.: 9. Zh., prezentációk

11.14.: 10. Benyomáskialakítás, személyészlelés. A viselkedési motívációk észlelésének szerepe a

személyekről kialakított benyomásokban

11.21.: 11. Tekintély és hitelesség, az éthosz, vagyis a személyészlelés szerepe a meggyőzésben

11.28.: 12. A meggyőzési szituációkról általában, a többiek jelenlétének hatásairól. Ellenállása meggyőzéssel szemben. - Leadás (4)

12.05.: 13. Zh., prezentációk

12.12.: 14. Pótlás

Ha a fájlok letöltésével, megnyitásával bármi problémád adódik, jelezd a zsolt.ziegler (a) filozofia.bme.hu email címen. (Az előadások anyagai PPT formátumban legkésőbb az előadás utáni napon felkerülnek a honlapra.)

Interneten elérhető, ajánlott irodalom:

Ezeknek az anyagoknak az elolvasása segíthet az órán hallottak megértésében és az esetleges házidolgozat megírásában.Zentai István - A meggyőzés útjai

Kötelező irodalom:

Cialdini, Robert: Hatás, HVG könyvek, 2009, 2.-6. fejezetek

Smith és Mackie: Szociálpszichológia, Osiris, 2004, 3., 5., 6., 7., 8. fejezetek

(c) Kertész Gergely, 2009-2012.Ezt az oldalt, a jegyzetek és előadásanyagokat a Creative Commons Jelöld meg!-Ne add el!-Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc alatt teszem közzé.

Kötelező irodalom: 

Cialdini, Robert: Hatás, HVG könyvek, 2009, 2.-6. fejezetek

Smith és Mackie: Szociálpszichológia, Osiris, 2004, 3., 5., 6., 7., 8. fejezetek

Összesen: 
0 óra