A meggyőzés csapdái - Informális hibák és visszaélések a mindennapi meggyőzésben

Printer-friendly version
Zentai István

Megjelenés éve: 

1999

Kiadó: 

Typotex

A könyv ismertetője: 

A mű a Meggyőzés útjai című könyv folytatása, amelyben a szerző a meggyőzés pszichológiájának alapvonalait rajzolta fel az olvasók számára, a mindennapi élet szituációira alapozva, közérthető, olvasmányos stílusban. A meggyőzés csapdái összefoglalása és bemutatása a mindennapi élet párbeszédeiben, vitáiban, érveléseiben felbukkanó érveléstechnikai hibáknak. A bevezető fejezetekben az érvelések osztályozásának és kritikai értékelésének szempontjai ismertetése után az informális hibáknak a mindennapi kommunikációs szituációiba való pszichológiai beágyazódását mutatja be a szerző. Az informális hibák részletes tárgyalását négy fő csoportban végzi: irrelevancia esetek, logikai szabályt sértő vagy logikára hivatkozó érvelések, hasonlóság-, analógia-, okság alapú érvelések, a nyelvhasználat vagy a kommunikáció sajátosságait kihasználó érvelések. A téma feldolgozását az olvasmányos stílus és szemléletes ábrák mellett sok száz ellenőrző kérdés és feladat segíti.