Doktori ösztöndíj

Printer-friendly version

A szervezett doktori képzés a doktori (PhD) fokozat elérését és a tudományos kutatói pályára történő felkészülést segíti elő. A doktori képzés időtartama (4 akadémiai év) alatt 8 szemeszter munkamennyiséget (240 kredit) kell teljesíteni. A szervezett képzésben résztvevő doktorandusz a képzés ideje alatt hallgatói jogviszonyban áll az Egyetemmel. A képzés formája nappali tagozatos lehet. Az állami ösztöndíjas képzésre felvettek hallgatók részére az ösztöndíj havi összege a képzési és kutatási szakaszban 140.000,-Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000,-Ft. Sikeres védés esetén a doktorandusz egyszeri 400.000,- Ft támogatásban részesül. Az önköltséges hallgatók számára a költségtérítés összege 200.000,-Ft félévenként. A felvételi eredmény, valamint a tanulmányi teljesítmény függvényében elnyerhető ösztöndíjjal az önköltség terhei jelentősen mérsékelhetők.