2020-21-I Filozófia (GTK)

Printer-friendly version
Részletes leírás: 

A félév során tárgyalt konkrét filozófiai diszciplínák és témák:

 

1. Bevezetés: mi a filozófia?

2. Az ember: filozófiai megközelítések az emberről. Mi, ki az ember? Isten képmása, a természet gyermeke?

3. Elmefilozófia: Van-e különbség agy és elme között? Lehetséges-e a mesterséges intelligencia?

4. Szabad akarat: magam döntök a cselekedeteimről vagy azok eleve szükségszerűek?

5. Istenérvek: be lehet-e bizonyítani, vagy lehet-e cáfolni Isten létezését? Hit és/vs. tudás.

6. Evolúció vs. kreáció. Mi is a haladás, pl. tudományos haladás gondolata?

7. ZH

8. Etika: Mi a jó? Mi a helyes cselekedet?

9. Politikai filozófia I.: az egyenlőség, szabadság, igazságosság eszméi.

10. Politikai filozófia II.: a liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus eszméi.

11. Ismeretelmélet: Mi a tudás? Mik a tudásunk forrásai? Honnan és hogyan szerzünk szert tudásra?

12. Tudományelmélet: Mi a tudomány? Mi a tudományos tudás? Elképzelések a tudományról.

13. ZH

14. Esztétika: mi a szép? Mitől lesz valami esztétikus, szép, művészet?

Követelmények: 

Lásd a kurzus Moodle oldalán: https://edu.gtk.bme.hu