A tudomány személyes, társas és morális vonatkozásai – Polányi Mihály filozófiája alapján

Printer-friendly version

Pályázati kiírás:

Az NKTH Jedlik Ányos Program (2005) 6. alprogramja: „Technológiai változások társadalmi kihívásai; tanulmányok, elemzések, koncepciók"

„A tudományos kutatás és a technológiai innováció szakpolitikai megalapozását szolgáló alapozó kutatások, valamint műszaki, közgazdasági, társadalomtudományi elemzések, tanulmányok és koncepciók készítése.” (Pályázati útmutató, 5.oldal)

Pályázat címe:

A tudomány személyes, társas és morális vonatkozásai – Polányi Mihály filozófiája alapján (NKFP6-00107/2005)

Projektvezető:

Dr. Margitay Tihamér (margitay@filozofia.bme.hu)

Támogatás összege:

21 mFt (3 évre)

A pályázat során a jelenlegi nemzetközi vitákhoz kapcsolódva elemeztük a tudományos megismerési módokat, a tudomány intézményi és módszertani fejlődését, és vizsgáltuk Polányi Mihály ilyen tárgyú munkáit, amelyek napjainkban is intenzív nemzetközi érdeklődést váltanak ki.

A pályázat eredményei:

A projekt eredményeként született legfontosabb publikációk:

Elkészült fordítás: Polányi M. A szabadság logikája (The Logic of Liberty).

Nemzetközi konferencia: Reconsidering Polanyi, Budapest, 2008. június 26–28.